ÜRÜNLER

Marinegas


Prins


LandiRenzo


KitMTM


AKL


AldesaRUHSATA
LPG İŞLETME

TMMOB LPG Sızdırmazlık Randevusu 1.-)MMO LPG Sızdırmazlık Randevusu


TUVTURK Araç Muayene Randevusu 2.-)TUVTURK Araç Muayene Randevusu
Ruhsata İşleme Trafik Randevusu 3.-)Trafik Tescil Ruhsata İşletme Randevusu

MÜŞTERİ
HİZMETLERİ

Çevreye İyi Gelecek : Çevre Dostu LPG

Çevre Dostu LPG

Çoğumuz için LPG’yi tercih sebebi, fiyatının daha uygun olmasıdır. Bu kararda çoğu zaman egzoz emisyon faktörü dikkate alınmaz.

Ancak, LPG ile çalışan taşıtlar, benzinli veya dizel olanlara kıyasla daha düşük zararlı madde emisyonları yayar. Aynı model yılında iki araç karşılaştırıldığında ise 3. nesil LPG sistemi bulunan aracın çevreye verdiği zarar daha azdır. LPG Kullanmak, zararlı madde emisyonlarını azaltıp, hava kalitesinin düzelmesine katkı sağlar.

LPG ile çalışan bir aracın CO2 emisyonu, bir dizel araçla aynı boyutta olup, benzinli bir araçtan %10-20 daha azdır. CO2 sera gazı etkisi ile iklim değişikliğine yol açmamaktadır. Bunun ötesinde, LPG ile çalışan aracın, dizel araçların tersine is ve kurum emisyonu yoktur. İnsan sağlığına zararlı PM10 partikülleri (havada asılı duran partiküller) ve HC emisyonları da düşüktür. HC yanmamış hidrokarbon demektir. HC emisyonunu düşüren etmen, LPG’nin daha iyi yanmasıdır.

Ayrıca LPG, kurşun,sülfür ve diğer katkılar içermeyen tek yakıttır. Bu maddeler ise, zararlı diğer maddelerle birlikte, asit yağmurlarına yol açmaktadır.

Bir Dizel araçla kıyaslandığında NOx emisyonları çoko düşüktür.

CO emisyonları da %10-30 daha düşüktür. Düşük emisyonun sebebi, LPG’nin daha iyi yanmasıdır.

LPG’nin Çevreye Avantajları

 • CO2 emisyonları benzine göre %10-20 daha düşüktür.
 • PM10 emisyonu (partikül, kurum, is) yoktur.
 • Tam ve homojen yanmasından dolayı HC emisyonu düşüktür.
 • Asit yağmurlarına yol açan sülfür, LPG’de bulunmaz.
 • NOx emisyonları dizele kıyasla çok düşüktür.
 • CO2 emisyonları benzine göre %10-30 düşüktür.
 • LPG motoru ve motor yağını neredeyse hiç kirletmez, motor yağının ömrünü uzatır.

 LPG’nin Üretimi

Petrol ve doğalgazın kuyulardan çıkarılması ile, ham petrolün rafinasyonu sırasında büyük miktarlarda LPG ortaya çıkar. Bu petrol gazları sıkıştırıldıkları zaman sıvılaşırlar. Sıvılaştırılmış petrol gazlarına LPG adı verilir. Ham petrol ve doğalgazın çıkarılması sırasında ciddi miktarda LPG ortaya çıkar. Geçmişte bu gazlar yakılarak atmosfere atılmaktayken, günümüzde toplanıp işlenmektedir. Bu gazların yakılarak atılması, enerji israfı olduğu gibi, çevreye de zarar vermekteydi.

Hem çevre, hem enerji kaynaklarının daha sorumlu kullanılması gün geçtikçe daha önemli olmaktadır.

LPG üretimi için ikinci önemli kaynak ham petrolün rafinasyonudur. Bu proses esnasında dizel, benzin, gazyağı, fuel oil gibi ürünlerle birlikte bir miktar da LPG elde edilir. Bir başka ifade ile, petrol ürünleri üretildiği sürecei bir miktar LPG de elde edilecektir. LPG miktarı işlenen ham petrolün bileşimine göre değişmekle birlikte %2 il10’u arasındadır. LPG temin sorunu olmadığı için iyi bir enerji kaynağıdır. Benzin ve dizele kıyasla, LPG temiz ve ekoomik bir yakıttır.


 
 LPG’nin Bileşimi

Benzin ve dizele benzer şekilde, LPG de hidrokarbon bileşiklerinden meydana gelmiştir. LPG oda sıcaklığında ve atmosfer basıncında gaz halinde olup bir miktar basınç altında ise sıvılaşır.

LPG’nin içinde aşağıdaki hidrokarbon bileşikleri bulunabilir:

 • Propan (C3H8)
 • Propen (C3H6)
 • Normal bütan (C4H10)
 • Isobütan (C4H10)
 • Büten (C4H8)

Bütan ve propan’ın (temel bileşenler) karışım içindeki miktarı önemlidir.Bu karışım oranı LPG dağıtıcıları tarafından belirlenir. LPG’nin aşağıdaki özellikleri karışım oranına bağlıdır.

 • Buhar basıncı
 • Yoğunluk
 • Vuruntu direnci
 • Motor oktan sayısı
 • Kalorifik değeri
 • Tüketim miktarı

LPG’nin Özellikleri
 • Atmosferik koşullarda gaz halindedir.
 • Kaynama noktası düşüktür
 • Sıcaklığı düşürülerek veya basıncı arttırılarak sıvılaştırılabilir.
 • Propan ve bütan kokusudur, koku verici madde ilave edilir.
 • LPG havadan daha ağırdır.
 • LPG’nin içerisinde az miktarda farklı bileşimler bulunabilir(olefinler, propen ve büten)
 • Buharlaşması ile hacmi, ürün bileşimine bağlı olarak, yaklaşık 230 katına artar.
 • Vuruntu direnci yüksektir.

LPG’nin özelliklerinden biri, basınçlandırıldığı zaman hal değiştirmesidir. LPG’nin kaynama noktası düşük olduğu için, basınçlandırıldığı zaman gaz halindeki LPG sıvılaşır. Böylelikle LPG sıvı halde bir tanka doldurulabilir ve büyük miktarda LPG bir tankta depolanabilir. Sıvı LPG sıkıştırılamaz. LPG buharlaştığı zaman hacmi 230 kat artar. Bu hacim artışının yanma özelliği bakımından çok avantajı vardır. Buharlaşm, LPG’nin havaylaçok iyi karışmasını sağlar. Böylece homojen bir yanma sağlanır. Benzin ve dizele kıyaslandığında LPG’nin yanması tam olup, daha az kirletici emisyonu vardır.


 

LPG Buhar Basıncı

Yukarıdaki buhar basıncı diyagramı, belli basınç, sıcaklık ve gaz bileşimi şartlarında LPG’ni durumunu (gaz veya sıvı) göstermektedir. Farklı gaz bileşimleri için beş farklı çizgi bulunmaktadır. Her çizgi, LPG’nin sıvı halden gaz haline döndüğünü gösterir. Bu diyagram aynı zamanda, mevsime göre LPG bileşiminin neden farklılıaştığınıda göstermektedir. Bütan -10oC’de tanktan dışarı çıkamayacaktır, çünkü buhar basıncı bu sıcaklıkta çok düşüktür. Türkiye’de yazları %70 bütan, kışları %50 bütandır.

Tanktaki sıvı LPG miktarı azaldığında, tankın içi gaz halinde LPG ile dolar. Tank tamamen boşalana dek, tankın içinde buharlaşma ve yoğunlaşma olayları sürekli meydana gelir. Gazın buhar basıncı, sıcaklığa ve gazın bileşimin göre değişir. Bu durum buhar basıncı diyagramından gözükmektedir Son damla sıvı buharlaşana dek, tankın içindeki gaz basıncı sabit kalır.

Buhar enjeksiyon sistemlerinde, tanktan alınan sıvı LPG’nin enjekte edilmeden önce buharlaştırılası zorunludur. LPG bir buharlaştırıcı/regülatör vasıtasıyla sıcaklığı artırılarak ve basıncı düşürülerek buharlaştırılır.

Örnek:

 1. LPG Bileşimi 30/70 ve sıcaklığı 20oC ise buharlaştırabilmek için basıncı 3 Bar veya altına düşürülmelidir.
 2. Tank sıcaklığı 10oC olduğunda 50/50 karışım için tank basıncı diyagramdan 2 bar olarak bulunur.